Uppåt för Getinge

Det går bra för medicinteknikföretaget Getinge.
I sin rapport för årets första nio månader redovisar Getinge en vinstökning med hela 43 procent. Detta trots att orderingången minskat något. Vinsten per aktie uppgår nu till 9,34 kronor.