Koenigsegg ett förlusttyngt bolag

Koenigseggs Automotive, bolaget som binder samman de investerare som vill ta över Saab, inte är ett sunt bolag. Ekot kan avslöja att bolaget under flera år gjort förluster.

Under fler år har Koeningsegg Automotive AB gjort förluster efter att ha betalat räntekostnader på lån gick bolaget back nästan 1,9 miljoner kronor. Om man sedan tittar närmare på balansräkningen som är en överblicksbild över bolagets tillgångar per den sista december i fjol, så syns det tydligt att det är ett svagt bolag finansiellt sett.

För mycket mer än andra fordonsföretag lever Koenigsegg på lånade pengar. Soliditeten är 17,7 procent alltså bara 17,7 procent av bolagets tillgångar är egna pengar. Snittet i motorfordonsbranschen är 32 procent enligt statistiska centralbyrån.

Vad som också blir tydligt i bolagets balansräkning är att nästan hälften av tillgångarna, 44 procent, består av utgifter för forskning, troligen för att utveckla sportbilarna. Men det är ingen tillgång som bolaget kan sälja om de skulle behöva pengar. Också andra tillgångar som maskiner, inventarier, råvaror är hårt knutna till bilproduktionen. Av tillgångar på 124 miljoner är bara 1 miljon reda pengar, kassa och bank.

På skuldsidan syns att bolaget har olika typer av skulder på 102 miljoner kronor och ett eget kapital på 22 miljoner.

Koenigsegg Automotive har alltså en historia kantad av förluster och för att klara det har ägarna tvingats till flera åtgärder, bland annat sköt man till 10 miljoner kronor så sent som 2007.

Nu är det höst 2009 och frågan är om Koenigsegg i år har sålt tillräckligt många sportbilar för att för första gången göra vinst.

Louise Andrén Meiton
louise.andren.meiton@sr.se