Sprit skyddar mot resistenta bakterier

För att skydda sig mot den så kallade svininfluensan tvättar och spritar svenskarna sina händer som aldrig förr. Men den här goda handhygienen kan också hjälpa oss i kampen mot andra sjukdomar, enligt Karin Tegmark Wisell, överläkare på Smittskyddsinstitutet.

Inte minst kan det ovanligt idoga handtvättandet och handspritandet hjälpa till att hejda spridningen av resistenta bakterier, säger hon. Resistenta bakterier drabbade nyligen flera spädbarn med dödlig utgång.

– En god handhygien, som många svenskar nu faktiskt verkar ha skärpt till sig på, det är väldigt effektivt mot spridning av det som vi kallar kontaktsmitta, där bakterier sprids via direktkontakt mellan händerna, säger Karin Tegmark Wisell.

– Och det är ju så de resistenta bakterierna också sprids - genom att vi tar i varandra. Sen kan de komma in på sjukhus och där kan de orsaka sjukdom och i värsta fall dödsfall. Och det var ju det som hände nu nyligen i Västerås. Så en förbättrad handhygien kan absolut få en positiv effekt på smittspridningen av bakterier.

De resistenta bakterier som legat bakom flera dödsfall på sjukhus under de senaste åren kommer dit via personal, patienter och besökare. Dessa har i sin tur inte sällan åkt på bakterierna under en utlandsresa och man kan bära på bakterierna i många år och föra dem vidare - utan att märka något.

Att sjukhusen har bra rutiner är a och o, säger Karin Tegmark Wisell. Men nog så viktigt, säger hon, är att svenskarna inte tar antibiotika i onödan eftersom det är kärnan till problemet med antibiotikaresistens - och att de goda handhygienvanorna består.

– Alla bör tänka på det om man besöker någon på sjukhus. Där är det mycket viktigt att desinfekterar sina händer innan man tar på någon och innan man går därifrån och innan man äter något själv.

– Men det här med hygien får ju inte gå till överdrift. Inom en familj måste man ju kunna kramas och pussas utan att man ska sprita sig varenda gång. Så man ska tänka på det när man varit utomlands, efter toalettbesök, inför att man tar i sjuka personer och särskilt på sjukhus.

Kan användningen av handsprit i sig bidra till problemet med resistens?

– Nej. De bakterier vi talar om, till exempel de tarmsmittor som vi har haft problem med på sjukhuset i Västerås och andra tarmsmittor som man har haft problem med i Stockholm och i Halland, där finns det ingenting som visar att resistens mot antibiotika skulle uppstå på grund av handsprit.

Lisen Forsberg
lisen.forsberg@sr.se