Huddinge

Oenighet om vägavgift för Masmolänken

I Huddinge kommun har beslutet att det ska kosta fem kronor per passage att åka i den framtida vägtunneln Masmolänken, väckt ilska hos oppositionen. Enligt oppositionen bör Vägverket stå för hela kostnaden för bygget av tunneln och bilisterna slippa betala. Men den borgerliga majoriteten tycker att de måste gå Vägverket till mötes med avgiften, de är rädda att vägen kanske inte byggs annars.

– Vi har den inställningen fortfarande att statliga vägar ska i första hand finansieras med statliga medel. Men vi har sett att den här vägen, Masmolänken och hela Södertörnsleden, är så viktig för trafikutvecklingen på södra Stockholmsregionen. Och då måste vi kunna få till att vi bygger både Södertörnsleden och Masmolänken, säger Daniel Dronjak Nordqvist, kommunstyrelsens moderata ordförande i Huddinge.

– Och vi har bedömt det som att risken är stor att vi inte kommer att få någon Masmolänk utan bara Södertörnsleden, om vi inte kan acceptera att det blir en tunnelavgift, fortsätter Daniel Dronjak Nordqvist.

Nästa år börjar Södertörnsleden byggas. En drygt två mil lång väg mellan Jordbro i Haninge och Vårby i Huddinge. En del av den är Masmolänken, som ska knyta ihop E4:an i Vårby med den planerade Botkyrkaleden, och som kommer bestå av en cirka kilometerlång tunnel.

Det är där det kan kosta fem kronor att köra.

Däremot har kommunen sagt nej till att vara med och finansiera vägen genom skattepengar.

Men socialdemokraten Ann-Marie Högberg, tycker att kommunen inte skulle vikt sig alls för Vägverket, eftersom vägen är av statligt intresse.

– Jag tycker det här är en väldigt tråkig utpressning mot en enskild kommun. Att man begär att en kommun ska säga ja till avgifter. Det är en dålig lösning. Vi måste ha Masmolänken för att den här regiondelen ska få det som man behöver, säger Ann-Marie Högberg.

Hon tror dessutom att avgiften kommer göra att folk väljer andra vägar.

– Det finns risk att man bygger den här viktiga, nödvändiga, fina tunneln, men den kommer inte användas så som den är tänkt utan problemen hamnar på andra ställen, säger Ann-Marie Högberg.

Men Daniel Dronjak Nordqvist tror inte att folk kommer undvika den nya avgiftsvägen och tror att avgift kan vara enda lösningen.

– Det som är det absolut dummaste beslutet vi kan fatta är att vi medverkar till att det blir en Södertörnsled utan Masmolänk och då kan det bli trafikkaos i Huddinge och i hela Stockholmsregionen, säger Daniel Dronjak Nordqvist.

I november ska avtalet mellan Huddinge kommun och Vägverket tecknas.

Johanna Sjöqvist
johanna.sjoqvist@sr.se