LSS-boenden läggs på entreprenad

Tre LSS-boenden i Lerums kommun och den dagliga verksamheten för personer med funktionsnedsättning föreslås läggas ut på entreprenad.

Det handlar om gruppbostäderna Fredriksberg och Fredriksäng, servicebostaden Brahevägen.

Entreprenören driver verksamheten på uppdrag från kommunen, som behåller det övergripande ansvaret.

Personalen kommer att erbjudas anställning hos det företag som tar över verksamheten.

Förslaget presenteras på kommunstyrelsens sammanträde 23 september. Entreprenören föreslås ta över driften den 1 april nästa år.