Delsjöns golfklubb kvar i minst 25 år till

Delsjöns golfklubb får betydligt längre arrendetid av kommunen. Idag har klubben femåriga avtal, men kommunstyrelsen har nu sagt ja till ett 25-årigt.
Inom Delsjöns vattentäkstområde får inte bekämpningmedel användas, och golfbanan har drabbats av sjukdomsangrepp. Klartecknet från kommunen gör nu att golfklubben vågar satsa på en ombyggnad av alla greener för att inte en stor del av säsongen ska gå bort. Ombyggnaden kostar tio miljoner kronor och för att finansiera det behövdes längre avtal.