Vrakspillror kan krocka med Discovery

Det kan vara trångt om utrymmet i rymden. Delar av en gammal raket riskerar nämligen att kollidera med rymdfärjan Discovery.

Det är spillror av en Ariane 5-raket som beräknas komma nära rymdfärjans bana, men Nasa har ännu inte bestämt om Discovery måste göra en undanmanöver.

Det här skulle kunna försena Christer Fuglesangs rymdpromenad.