Präster mer positiva till homovigsel

Andelen präster som är beredda att viga homosexuella par tycks ha ökat, enligt en enkät som Kyrkans tidning har gjort.
Tidningen tillfrågade präster både år 2000 och i år, och andelen som kan tänka sig att viga homosexuella har ökat från 25 procent till 45 procent. 221 slumpmässigt utvalda präster tillfrågades i enkäten, drygt 70 procent svarade.