Avenyn snyggas till

Avenyn med kringliggande gator ska nu rustas upp. Det är målet med ett avtal som träffats mellan Göteborgs stad, fastighetsägaren och företagen i området.

– Vi har tecknat ett nytt samarbetsavtal där vi ska samverka närmare varandra och avtalet innefattar sex områden. Bland annat ska gångfartsgator upprustas. Vi ska även jobba med säkerhet- och trygghetsfrågor, belysning och att få det rent och snyggt, säger Ingvar Brattefjäll från kommunens "Trygg och Vacker stad".

När kommer det att bli av rent konkret?

– Avtalet är påskrivet. Vi startar på en gång. Planarbetet när det gäller Avenyn och Heden är också en bit som kommer in i samarbetet.

Lasse Nilsson
lasse.nilsson@sr.se