Brist på psykläkare oroar

Idag möttes företrädare för psykvården, frivilligorgansationer, kyrkor och vårdorganisationer på Södervärnsskolan för att tala om den psykvården på Gotland. Många på mötet klagade över bristen på läkare inom psykvården. En av de var RSMH:s kassör på Gotand, Per Pettersson: