Dubbdäcksfritt i centrum

Nästa vinter kommer det att bli förbjudet med dubbdäck inte bara på Kungsgatan utan troligen även andra gator i Uppsalas stadskärna för att förbättra luftmiljön.

Gatu- och trafikkontoret arbetar nu fram ett förslag på vilka gator som ska få dubbförbud.

Uppsalas politiker är sedan länge eniga om förbjuda dubbdäcken på Kungsgatan och Upplandnytt har tidigare rapporterat om att luften på Kungsgatan är mycket förorenad, bland annat på grund av att dubbdäck river upp partiklar ur asfalten.