Fler läkare skulle sänka kostnaderna

Sjukvårdens kostnader för hyrläkare skulle kunna undvikas om det utbildades fler allmänläkare, det säger Leif Persson biträdande chef för närsjukvården i länet. Läkarutbildningen är statens ansvar och det är staten som bestämmer antalet platser.

Kostnaden för hyrläkare i länet fortsatter att öka. För årets första sju månader var kostnaden 31,9 miljoner kronor – det är en ökning med sju miljoner jämfört med samma period förra året. Kostnaden och risker i samband med hyrläkare, är något som SVTs Uppdrag granskning tagit upp.

Läkarbristen är en bidragande orsak till ökade kostnader och nu kommer krav att utbilda fler läkare.
– Det fattas på nationell nivå kanske 1500 allmänläkare. Det borde vara 6000 och det finns 4500 yrkesverksamma, säger Leif Persson biträdande chef för närsjukvården i länet.

Läkarutbildningen är statens ansvar och det är staten som bestämmer antalet platser. Utbildningen bedrivs idag vid Umeå universitet och fem andra platser. 2005 och 2007 ansökte Örebro universitet om att få starta en läkarutbildning, men fick nej – men i höst ansöker man igen, enligt SVT Tvärsnytt.

Men det är inte bara fler allmänläkare som behövs, även arbetsmiljön måste bli bättre, säger Leif Persson

Reporter Inga Korsbäck
inga.korsback@sr.se