Lagstifta om organiserad bärplockning

Nu höjs det röster för att organiserad bärplockning, som utnyttjar allemansrätten, ska regleras med en ny lagstiftning. Det är LRF i Piteå och Älvsbyn som kräver en lagändring, och Dag Rogne ordförande i Lantbrukarnas Riksförbund i Värmland håller med.

Det är med anledning av att flera aktörer organiserar resor till Sverige för att dammsuga skogar på bär och svamp, som frågan har väckts. En del reser halva jorden runt, från exempelvis Thailand, och bärplockarna måste betala aktörerna för att få komma hit och för att få ihop till både resa och uppehälle, måste de länsa skogarna.

Nu höjs det alltså röster för att allemansrätten missbrukas. LRF och markägarna vill  därför ändra på lagstiftningen för att stoppa ett överutnyttjande av den unika svenska allemansrätten.

Lennart Nordenstein
lennart.nordenstein@sr.se