Konjunkturprognoser får kritik av expert

Riksbanken och Konjunkturinstitutets prognoser får i dag skarp kritik av Bengt Assarson, docent i nationalekonomi och tidigare medarbetare på Riksbanken.

På DN Debatt skriver Assarsson att prognosmodellerna är långt ifrån färdigutvecklade, och underskattar exempelvis vilken effekt sjunkande bostadspriser och fallande börser har på den ekonomiska utvecklingen. Och de dåliga prognoserna leder till sämre ekonomiska beslut.