Grundstött pråm bärgas

Bärgningen av den pråm som fick sättas på grund utanför Ystad igår kom igång på allvar under torsdagsmorgonen.
Fem dykare tätar nu läckor i skrovet, och man pumpar ut vatten. Går allt som enligt planerna, så kommer man att ta in pråmen i Ystad hamn och lossa lasten någon gång under fredagen. Exakt hur omfattande skadorna är vet man ännu inte.