Avslag för flugproblem

Miljödomstolen avslår ett överklagande från ett Grumspar som klagat på flugor från en grannes hästgård.

Domstolen anser att hästhållning är ett naturligt inslag i landskapsbilden och att länsstyrelsens tidigare beslut där hästgårdens ägarinna ålagts restriktioner är tillräckliga.

I det beslutet har länsstyrelsen tagit hänsyn till grannarna och begränsat antalet hästar till högst fem i varje hage och krävt att hagarna närmast grannen ska mockas för att begränsa flugkläckning sommartid.