studio ett

Krig skapade oro kring Östersjön

Samarbetet mellan länderna runt Östersjön blir starkare för vart år som går. Det gäller både det ekonomiska, politiska och kulturella samarbetet. Men på ett område har bilden försämrats och då handlar det om trygghet. Georgienkriget för ett år sedan har förändrat bilden av säkerheten kring innanhavet.