Klinikchef i Västerås:

"Smittade barnet kunde inte flyttas"

Ett halvt dygn hann gå innan personalen på avdelning 69 på Centrallasarettet i Västerås kunde flytta det spädbarn som först bar på den multiresistenta bakterien klebsiella. (SR Västmanland)