Swedish Meats vill flytta verksamhet från Skara

Swedish Meats vill flytta hamburgertillverkningen från Skara till Linköping. Om förslaget går igenom skulle flytten komma att beröra ett 40-tal anställda i Skara.
Förslaget är en del i den bondeägda charkkoncernen Swedish Meats besparingsprogram som innebär att antalet anställda minskas med omkring 400 personer. Värst drabbas Umeå, där verksamheten helt läggs ned och flyttas till Linköping.