USA-förslag om Irak antogs av säkerhetsrådet

FN:s säkerhetsråd samlades på torsdagseftermiddagen för att rösta om en resolution om Iraks framtid. Sedan Tyskland, Ryssland och Frankrike fått igenom viktiga förändringar i texten antogs resolutionen med 15 röster mot 0.
– Processen har varit svår men utgången är en klar demonstration av alla säkerhetsrådets medlemmars vilja att sätta det irakiska folkets intresse framför alla andra överväganden. Vårt gemensamma mål är att återupprätta fred och stabilitet till ett självständigt, demokratiskt och oberoende Irak så snabbt som möjligt, sa FN:s generalsekreterare Kofi Annan i Säkerhetsrådet omedelbart efter omröstningen då det stod klart att den nya Irak-resolutionen enhälligt antagits. Alla världens länder uppmanas att stödja den USA-ledda ockupationen av Irak med trupper och pengar. Senast den 15 december ska det styrande rådet i Bagdad lägga fram en plan för ny grundlag och fria val. Ingen tidsgräns anges Så snart det finns en demokratiskt vald irakisk regering ska ockupationsstyrkorna dras tillbaka om inte den nya regeringen uttryckligen begär att ha kvar utländsk trupp. Men det anges inte någon tidsgräns för när makten ska överföras, en process som kan ta många år. Säkerhetsrådsmedlemmarna Ryssland, Frankrike, Kina och Tyskland motsatte sig USA:s ockupation av Irak men har efter intensiva förhandlingar accepterat resolutionen som legitimerar den nuvarande situationen. Genombrottet kom efter ett telefonmöte mellan Vladimir Putin, Jacques Chirac och Gerhard Schröder. Den tyske förbundskanslern gav klartecken vid en presskonferens i Bryssel på torsdagen. Han sa att även om texten inte är fullkomlig så är den ett viktigt första steg. Kina i stort sett positivt Även Kinas FN-ambassadör Wang Guangya säger att resolutionen lämnar mycket övrigt att önska men att den i alla fall tydligare understryker FN:s roll och vikten av att överföra makten till en självständig irakisk regering. USA:s president George Bush behöver den nya FN-resolutionen för att få hjälp av större internationella styrkor och för att få mer pengar till Iraks återuppbyggnad vid den internationella givarkonferensen i Madrid i nästa vecka. Bush reser om några dagar till Asien där han bland annat hoppas få löften från bland andra Pakistan att skicka trupper till Irak. Även Japan kan bidra Japan har också låtit förstå att man kan tänka sig att bida med upp till 40 miljarder kronor under en femårsperiod för civil återuppbyggnad i Irak. I dag, torsdag, behandlar kongressen Vita Husets begäran om drygt 600 miljarder kronor för ockupationen av Irak. Kongressledamöter från båda partierna vill omvandla bidragen till lån som ska betalas tillbaka när Iraks oljeproduktion tagit fart.
Thomas Nordegren, Washington thomas.nordegren@sr.se