Karlstad bättre på att förebygga mobbning

Grundskolorna inom Karlstads kommun har blivit bättre på att förebygga och motverka mobbning. Det anser revisionsbolaget Komrev som nyligen genomfört en granskning - en liknande granskning gjordes 1999.
Samtliga skolenheter bedriver idag ett omfattande arbete för att förebygga och motverka mobbning. Skolorna har handlingsplaner och har också definierat vad begreppet mobbning innebär.Största förbättringen jämfört med 1999 enligt Komrev, är att flera av skolorna i Karlstad nu kartlägger förekomsten av mobbning.