Unik brygga i Fårösund till salu

Ännu en strandnära fastighet på Fårö som tillhört försvaret kommer inom kort att bjudas ut till salu av Fortifikationsverket. Det handlar om nära hundra hektar mark vid Klintsbrovik, mellan färjeläget och Norra Gattet.

I fastigheten ingår en 70 meter lång brygga som byggnadsantikvarie Tor Sundberg anser vara unik eftersom den troligen är den enda bevarade tvåvångsbryggan i Sverige. Den byggdes ursprungligen för utskeppning av kalk på 20-talet men togs över av försvaret som hade en minutskeppningsstation här under det kalla krigets dagar.

Fortifikationsverkets handläggare uppger för Radio Gotland att man överväger att riva övre delen av bryggan innan man säljer fastigheten, liksom en del byggnader på området som ursprungligen uppfördes för kalkindustrin och för försvaret. Marken har ännu inte värderats eftersom det ännu inte är klart hur den ska användas.

Reporter Karin.Brindt@sr.se

Eter 3 september