Kostsamma förslag ska förbättra psykvården

Socialstyrelsen är nu klar med sin utredning om de grova våldsbrotten i Åkeshov och Gamla Stan i Stockholm i somras. Socialstyrelsen har undersökt om brotten kan ha något samband med brister i den psykiatriska vården.
Visst finns det brister inom psykiatrin. Bristerna drabbar både vanliga medborgare och de psykiskt sjuka själva som inte får vård. Det var alla överens om när Socialstyrelsen presenterade sin utredning efter våldsdåden i Åkeshov och Gamla Stan i Stockholm. Det är fortfarande oklart om några av de som har haft kontakt med de nu dömda männen kan lastas för felbehandling. För de utredningarna är inte färdiga ännu. Men receptet från Socialstyrelsen, när det gäller att åtgärda generella brister inom psykiatrin, är både komplicerat och kostsamt. Det krävs ett par tusen nya vårdplatser inom den så kallade slutenvården. Det ska kombineras med skärpt tillsyn. Dessutom finns det krav på bättre samordning, som gäller mellan, i princip, alla inblandade parter. Kommuner, landsting, skola, polis och andra berörda, alla måste bli bättre. Bättre bland annat på att identifiera de grupper som framför allt begår våldsbrott. Det gäller de personer som är schizofrena och också personlighetsstörda, farmför allt de som missbrukar. Om dessa sjuka kan hittas och kan få hjälp snabbare än i dag och dessutom mer långsiktigt, så tror Socialstyrelsen att våldsdåd, som de i Åkeshov och Gamla Stan kanske blir färre framöver.
Susan Ritzén susan.ritzen@sr.se