KALMAR

Slutet nära för Fanerdun

Nu har kronofogdemyndigheten satt ut datum för exekutiv auktion av det kinesiska bolaget  Fanerduns  fastighet och mark där det planerade marknadscentrat skulle bli vid Kalmars norra infart.

Det rör sig om både den halvfärdiga mässbyggnaden och om tillhörande mark.
Det är Swedbank som begärt en försäljning för att täcka de skulder på närmare 5 miljoner som bolaget till dem.

Totalt har bolaget Fanerdun Kläckeberga  10 drygt 15 miljoner i skulder.

Visning av fastigheten kommer att ske den 6 oktober och auktionen den 13 samma månad .
Säljs fastigheten till en utomstående så är det definitivt slut med kinaprojektet i Kalmar.

Hasse Carlsson
hasse.carlsson@sr.se