stockholms län

Grönt ljus för Förbifart Stockholm

Regeringen säger ja till den omstridda trafikleden Förbifart Stockholm. Tanken är att den två mil långa trafikleden, som ska gå väster om Stockholm, ska avlasta den hårt trafikerade Essingeleden.

Förbifart Stockholm ska avlasta huvudstaden från genomfartstrafik och gå väster om stan, från Skärholmen i söder till Häggvik i norr. Totalt handlar det om drygt två mil motorväg. Den största delen av motorvägen kommer att gå i en tunnel, bland annat under Mälaren.

Förbifart Stockholm kommer kosta närmare 28 miljarder kronor och blir Sveriges dyraste vägprojekt. Finansieringen består bland annat av statliga pengar men också av de trängselavgifter som bilisterna i Stockholm betalar.

Under dagens presskonferens på Rosenbad beskrev miljöminister Andreas Carlgren Förbifart Stockholm som en miljöanpassad motorväg, som behövs för att lösa problemen i Stockholmstrafiken, bland annat leda bort E 4 från innerstaden.

– Detta är klimat- och miljöalternativet för Stockholm och det kombineras med en stor satsning på spårvägar och bussar, sade han.

Carlgren klargjorde att regeringen inte håller med om Vägverkets bedömning av de framtida koldioxidutsläppen, som enligt kritikerna kommer att öka kraftigt.

– Vi bygger för en tid då bilarna körs på miljövänliga bränslen, el, etanol eller biogas, sade han.

Klartecknet till motorvägsbygget innebär enligt regeringen att Lambarfjärden räddas från exploatering, att Grimstaskogen bevaras, att intrånget blir ytterst begränsat på Lovön och att världsarvet Drottningholm och Natura 2000-området Edeby ekhage bevaras.