Fortsatta provtagningar av vattentäkten i Stöde

Det är finns ingen akut fara för att oljan skulle förorena vattentäkten i Stöde, men hotbilden kvarstår, det säger Mats Bergmark, produktionschef på Sundsvall vatten.
Anledningen till utsläppet var ett trasigt uppsamlingskärl under själva transformatorbyggnaden, och det är därifrån oljan kommit ut i marken. Under dagen har provtagningar och undersökningar gjorts vid oljeläckan invid Ede vattentäkt i Stöde. Om oljan skulle förorena täkten kommer Stödes gamla vattentäkt att tas i bruk, men det förutsätter i så fall att vattnet kloreras. Det var i måndags som det upptäcktes att 1200 liter olja läckt ut från en transformatorstation, olja som skulle kunna hota hela Stödes vattenförsörjning.