Vaccinering kräver hjälp

Landstinget i Uppsala län börjar nu rekrytera frivilliga för att klara av massvaccineringen mot den nya influensan, eftersom det inte kommer gå att genomföra vaccineringen bara med ordinarie personal. Det beslutade idag den regionala ledningsgrupp som bildats och som nu haft sitt första möte.

Enligt chefsläkare Anders Björklind vid landstingskansliet behövs volontärer för att ta hand om vaccinationerna av de friska, så att ordinarie vårdpersonal kan koncentrera sig på att ta hand om de sjuka.

Bland andra Röda Korset har redan erbjudit hjälp, och nu ska man också annonsera i dagspressen.

Behovet av extra personal är stort. Det är inte bara själva nålsticken som kräver resurser. Det behövs också personer som kan svara i telefon och ge allmän information om hur vaccinationerna ska gå till.

Själva vaccineringen kommer påbörjas i början av oktober enligt den planering som är idag - var, när och hur är frågor som kommer att få svar de närmaste veckorna, enligt Anders Björklind.

Det är sjukvårdskunniga som kommer utbildas till vaccinatörer, och det kommer alltid finnas en läkare på plats för att avgöra om en vaccination är lämplig eller om det finns några hinder.

Information om vart man ska vända sig om man är intresserad av att hjälpa till finns på Landstingets hemsida .


AnnCharlotte Carlsson
anncharlotte.carlsson@sr.se