Gävle kommun vill sälja ut stora fastighetsbestånd

Gävle kommun kan komma att sälja ut 400 lägenheter och 8 äldreboenden för att ha råd med andra investeringar i bland annat Gävle hamn. Det föreslår nu kommunledningskontoret i Gävle.
Frågan har redan blivit en politisk stridsfråga. Socialdemokraterna och borgarna är positiva medan vänsterpartiet och miljöpartiet är skeptiska. Lokalerna för Gävle Energis huvudkontor framhålls i förslaget som lämpliga försäljningsobjekt, liksom lokalerna för 8 äldreboenden och mellan två och fyrahundra hyreslägenheter. Om förslaget klubbas igenom så innebär det att en lång rad byggnader säljs som sedan kommunen får hyra tillbaka. Pengarna som Gävle kommun på det här sättet skulle kunna få in är redan öronmärkta för investeringar i Gävle hamn, en sopförbränningsanläggning och till att sänka kommunens skulder.