Förbifart Stockholm får klartecken

Uppdaterad: 12:58
Regeringen har sagt ja till det stora vägprojektet Förbifart Stockholm i dag. Projektet beräknas kosta 27 miljarder och bygget ska sättas i gång 2012. Enligt miljöminister Andeas Carlgren är det här ett miljövänligt vägprojekt och det bästa klimatalternativet.

– Det här är en väg som byggs just för trafik där du kommer att ha, som jag säger, elbilar, biogas och andra miljövänliga bränslen som rullar på vägen. Det är det avgörande för klimatutsläppen. Dessutom innebär det här att du samlat kan skapa den bästa trafikförutsättningen i Stockholm med både kollektivtrafiken och vägen förbi Stockholms innerstad, säger Andreas Carlgren.

Vilka signaler ger det här till omvärlden när nu Sverige ska leda miljömötet i Köpenhamn när Sverige satsar på ett motorvägsbygge för 27 miljarder kronor?

– Det de bryr sig om är att Sverige har den mest konkreta planen för de mest långtgående utsläppsminskningarna som något land i Europa har. Jag skulle önska att det var fler europeiska länder som också gick så långt före oss som vi gör. Man vet dessutom att vi är de första som nu på allvar kan ge oss på den stora satsningen och byta ut bensin och fossil i våra bilar till biogas, elbilar och andra satsningar, säger miljöminister Andreas Carlgren.

Kostnaden för Förbifart Stockholm beräknas till 27 miljarder kronor och bygget är tänkt att sättas igång år 2012.

En stor del av betalningen ska ordnas med trängselavgifter, som ska införas också på Essingeleden i Stockholm.

– Upplägget är bra. Upplägget är intressant för nu försöker vi också hitta kopieringar på arbetssättet i och omkring Stockholm. Allt i syfte att vi ska få ut mer för pengarna och skapa bättre flöden för trafiken, säger infrastrukturminister Åsa Torstensson.

Förbifart Stockholm är tänkt att avlasta huvudstaden från genomfartstrafik och gå väster om staden. Från Skärholmen i södra Stockholm till Häggvik i norr, till största delen i tunnel under Mälaren. Totalt handlar det om en sträcka på drygt två mil.

– Vi måste lösa Stockholms trafikproblem. Vi kan inte ha trafikinfarkt i Stockholm, säger Andreas Carlgren.

Förbifart Stockholm är kontroversiellt. Miljöorganisationer menar att det här leder till ökad trafik och därmed ökade utsläpp.

Naturvårdsverket hävdar att trafikprojektet inte är förenligt med miljöbalkens bestämmelser. Huvudskälet är att Förbifart Stockholm bidrar till ökade utsläpp av koldioxid. Miljöminister Andreas Carlgren kommenterar det så här:

– Jag konstaterar att Vägverket räknar med minskade utsläpp. Men vår bedömning har byggt på att det är inte motorvägen som ger utsläppen utan det är ju bilarna som kör på vägen, om de har dåliga bränslen.

Men hur ser du på att din egen miljömyndighet anser att det här ökar utsläppen?

– Jag har lyssnat noga på det och det är där jag också säger att vi gör mycket klart en annan bedömning därför att vi ser att det är inte vägen som ger utsläppen utan det är utsläppen från bilarna. Där driver vi en politik som kommer att byta bränslena i bilarna till elbilar, biogas och annat. Och där har vi politiska verktyg som inte Naturvårdsverket har.

Betyder det att du inte litar på deras bedömningar?

– Det är inte det som det är frågan om här. Utan att jag tydligt visar att vi har grund för en annan bedömning.

Inger Arenander
inger.arenander@sr.se

Karin Runblom
karin.runblom@sr.se