Miljömärkning önskas

Uppsala Airport, som vill starta en flygplats på Ärna i Uppsala, vill bli Svanenmärkt. Bolaget har nu skrivit till Miljömärkning Sverige AB för att de vill att en ny kategori av miljömärkning för flygplatser ska upprättas.