Tuffa sparkrav för kyrkan

Den ekonomiska krisen slår hårt mot landets församlingar. När allt fler blir av med jobben så minskar också kyrkans intäkter via kyrkoavgiften. För kyrkan som helhet minskar intäkterna med 600 miljoner bara under 2011 men det är förstås stora skillnader i hur det slår ute i församlingarna.

Paul Henriksson, kyrkoherde i Karlskoga och Ingegerd Oad, Örebro Kyrkliga samfällighet måste båda ta tag i ekonomiska bekymmer även om förutsättningarna är olika. (kl 16.00-16.30)