Dykare ska leta utsläpp i Fyrisån

Kommunen har ännu inte lyckats ta reda på varifrån det utsläpp i Fyrisån kommer, som upptäcktes igår kväll i centrala Uppsala. Under kvällen kommer man att gå ner med dykare i den kulverterade bäck som utsläppet kommit ifrån för att försöka få bättre kontroll över utsläppskällan.