Trygghetslarm i Jönköping fungerar dåligt

Äldreomsorgen i Jönköping har fortfarande problem med trygghetslarmen på sina äldreboenden. För snart två år sedan visade det sig att larmen fungerade dåligt, och med hjälp av tekniska kontoret skulle problemen lösas.
Men det händer fortfarande att gamla som behöver hjälp inte kan nå personalen. Det har bland annat hänt Mandor Carlssons mamma, som bor på Torpas äldreboende. Mandor Carlsson har nu skrivit ett brev till kommunen och kräver att larmet åtgärdas. Många äldreboenden skulle behöva nya larm och dom ska bytas, säger Marianne Liljeberg, områdeschef inom äldreomsorgen. Men det tar sin tid, eftersom det kostar två miljoner per äldreboende att byta. När Jönköpings kommun för två år sedan fick kritik från kommunrevisionen för att larmen inte fungerade som dom skulle på flera äldreboenden så skrevs ett avtal med tekniska kontoret om att dom skulle sköta larmen. Men problemen finns alltså fortfarande.