Protest mot nedläggning av tandvårdskliniker

Höglandets Kommunalförbund protesterar nu mot landstingets planer på att stänga klinikerna i Malmbäck, Forserum, Rörvik och specialistkliniken för barn i Nässjö.
Kommunalförbundet tycker att landstinget går mot en allt starkare centralisering, och skriver i ett brev att varje enskild åtgärd från landstinget kan uppfattas som liten, men sammantaget blir effekten väldigt stor. Kommunalförbundet vädjar alltså om att inte stänga dom fyra tandvårdsklinikerna på Höglandet.