Journal på internet olaglig

Den som vill läsa sin sjukvårdsjournal får inte göra det via internet, det slår Datainspektionen fast efter att ha granskat landstinget i Uppsala län.
I Uppsala har landstinget givit patienterna tillgång till sina samlade journaler via nätet på försök, men nu måste man sluta med det. Datainspektionen konstaterar att Uppsala-modellen strider mot lagen, eftersom det kan finnas uppgifter i journaler som inte ens patienten själv har rätt att se.