Kil

Tror på måltidscenter i Värmland

Intresset bland konsumenterna för närproducerade livsmedel ökar - och arbetet med att marknadsföra värmländsk mat fortsätter. I Kil arrangerade på torsdagen Värmlandskooperativen en konferens om lokal mat och dess betydelse för sysselsättningen.

Carl-Jan Granqvist, ordförande i föreningen Måltidsriket, tror att Värmland kan bli Europas nya måltidscenter. Han menar att för att lyckas måste det finnas lokala livsmedelsproducenter, både små, mellanstora och stora.

– De måste samverka, eftersom man har olika kunskaper. Så det är väl sådana här möten som behövs, att man får fora att samverka i och lära känna varandra, säger Granqvist.