Linneryd/Rävemåla

Kommunen protesterar mot planer på friskola

Om planerna på friskolor i Linneryd och Rävemåla blir verklighet får det negativa ekonomiska konsekvenser för Tingsryds kommun. Det skriver kommunen i en skrivelse till Skolinspektionen, som nu utreder ansökningar från de två orterna om att få starta en friskola.

Efter kommunens beslut att femte- och sjätteklassarna i Linneryd, Rävemåla och Konga ska bussas till Dackeskolan i Tingsryd för att kommunen ska spara pengar, så har föräldrarna i Rävemåla och Linneryd kontrat med att ansöka om att få starta en friskola.

Skolinspektionen ska yttra sig
De ansökningarna ligger nu på Skolinspektionens bord och Tingsryds kommun har fått möjlighet att yttra sig. I sitt svar skriver kommunen att om friskolorna skulle få starta skulle beslutet som togs för att spara pengar inte gå att genomföra, och risken är att man inte heller kan erbjuda en kommunal skola i Linneryd och Rävemåla i framtiden eftersom att elevunderlaget skulle bli för litet för två skolor att dela på.

Och frågan om det kommunala alternativet är en viktig fråga, säger Berit Engelmark, utredare på skolinspektionen.

– Det är en väldigt viktig del. För det som står i skollagen är att det ska finnas ett kommunal alternativ för eleverna. Och det ska vara ett rimligt kommunalt alternativ. Alltså skolvägen ska vara rimlig för de här barnen, säger Berit Engelmark.

2-2,5 mil?
Jag kan inte uttala mig om sträckan för det är olika för varje specifikt fall och vi har inte kommit i det läget än i Tingsryd, säger Berit Engelmark.

Beslut före jul
Skolinspektionens beslut väntas före jul, och det räcker alltså inte med att friskolan erbjuder en bra undervisning för att de ska få tillstånd.

– Där kan det bli så att vi bedömer att den här skolan har förutsättning att starta ur alla aspekter, de har kunskaper, de har elever, de har ekonomi och så. Samtidigt när vi tittar på de negativa konsekvenserna så kanske det framkommer att det blir negativa konsekvenser. Så skolan kanske blir godkänd men det blir negativa konsekvenser och då får den inte starta, säger Berit Engelmark.

Jens Pehrson
jens.pehrson@sr.se