Norrköping

Norrköpings Tidningar växer

Tidningskoncernen Norrköpings Tidningars Media - NTM -, där bland annat NT, Folkbladet och Östgöta Correspondenten ingår, går in som ny hälftenägare i Upsala Nya Tidning.

NTM får styrelsemajoritet och rätt att utse ordförande. UNT Förvaltning, som behåller resterande 50 procent, får rätt att tillsätta UNT:s chefredaktör och chef för ledarredaktionen.

Samtidigt blir UNT Förvaltning 20-procentig delägare i NTM-koncernen.