länet

Få bekräftade influensafall

Trots att fallen av svininfluensa blir allt fler, så har Jönköpings län än så länge klarat sig bra. Sett till hur många som bor i länet, så har Jönköpings län minst antal bekräftade fall i hela landet.

Det är Smittskyddsinstitutet, som sammanställt de fall som anmälts från sjukvården och i Jönköpings län har det upptäckts sammanlagt sju fall, vilket ger 2,1 smittade per 100 000 invånare.

Hårdast drabbade, om man ser till antalet invånare, är Skåne och Kronoberg - båda länen med över 13 fall av svininfluensa per 100 000 invånare.

Som Nyheterna tidigare berättat är dock mörkertalet stort när det gäller antalet drabbade. Detta eftersom det enbart är de svåra fallen som registrerats.