Östersund/Sverige

Historia ger bättre Livskvalitet

Nu ska en museiupplevelse öppna minnet för äldre med demens eller minnessvikt. Metoder för det ska arbetas fram i ett samarbete mellan fem olika museer i landet.

På Jamtli kommer museet ha aktiviteter för de äldre på Per Albin torpet. Till en början är en grupp med fem personer valts ut av äldreomsorgen. Anledningen till att man valt miljön just vid Per Albin torpet är att den visar de äldres barn- och ungdomstid, den tid som personer med minnessvikt minns starkast, visar forskningen.

Projektet är ett nytt samarbete mellan museet och äldreomsorgen och förhoppningen är att museerna ska finna nya sätt att nå den här gruppen men också att öka deltagarnas livskvalité, en satsning som är långsiktig hoppas Britt-Marie Borgström.