Trafikverket hamnade i Borlänge

Det nybildade Trafikverket kommer att ligga i Borlänge. Det har regeringen beslutat. Den nya myndigheten ska ersätta Banverket och Vägverket, som kommer att läggas ner. Trafikverket ska inleda sitt arbete den 1 april 2010 och ansvara för utvecklingen av det samlande transportsystemet i landet.

 En utredare, som ska förbereda bildandet, har också utsetts av regeringen.

– Det är ingen sensation att Borlänge får ha kvar det som redan finns här, tycker den socialdemokratiske riksdagsmannen Peter Hultqvist från Borlänge.

Han menar att det inte är någon självklarhet att en sammanslagning mellan vägverket och banverket blir lyckad.

– De har så olika förutsättningar på många olika sätt, säger han.

Vad det personellt kommer att leda till har han svårt att förutse.

– Men vi som lokalapolitiker får vara observanta så att inte arbetstillfällen slinker iväg åt andra håll, framhåller Peter Hultqvist.

 Även sjö och luft

Trafikverket ska bland annat ansvara för en samlad långsiktig infrastrukturplanering för väg, järnväg, sjö och luft. Det får också ansvar för planering, byggande, drift och underhåll av de statliga vägarna och järnvägarna.

De verksamheter som den 1 april 2010 förs över till Trafikverket är från Vägverket och Banverket. Vidare handlar det om verksamheter rörande långsiktig infrastrukturplanering och riksintressen vid Sjöfartsverket, och verksamheter om långsiktig infrastrukturplanering, driftbidrag och investeringsbidrag till icke statliga flygplatser samt riksintressen för luftfarten vid Transportstyrelsen.