Allt färre norrmän är positiva till EU

Vid oktobers opinionsmätning svarade 44 procent av de tillfrågade norrmännen ja på frågan om de ville ha ett norskt medlemskap i EU.
Det innebär en tillbakagång med drygt 3 procentenheter. Nej-sidan är stabil med sina 42 procent.