Nytt dopningsmedel upptäckt

Den amerikanska antidopningsbyrån har avslöjat att idrottsmän börjat använda ett nytt och mycket svårupptäckt dopningspreparat. Det gäller en syntetisk steroid som kallas THG.
Chefen för byrån säger att man fick kännedom om medlet via ett tips, som gjorde gällande att vissa fri-idrottare använt THG. Den amerikanska antidopningsbyrån gjorde då förnyade analyser av 350 prov från friidrottsmästerskapen i USA i juni och hittade då den nya steroiden.