Ny hyressättning ska skapa mer rättvisa

Ett nytt system håller på att tas fram av Hyresgästföreningen tillsammans med bostadsbolagen Hyresbostäder och Växjöhem för att skapa rättvisare hyror i Växjö.
När hyran bestäms kommer man att ta hänsyn till flera olika saker, till exempel närheten till service i ett område och vilken standard bostadsområdet och lägenheten har. Även hyresgästernas synpunkter kommer att vägas in i hyressättningen. Det nya systemet kommer att användas från och med 2005.