Mångmiljardsatsning på utförsäkrade

De 50 000 personer som nästa år blir av med sin sjukpenning till följd av regeringens nya regler får en ny möjlighet till ersättning. I höstbudgeten satsar regeringen pengar på ett arbetsmarknadspolitiskt introduktionsprogram, så att de som är för sjuka för att jobba inte ställs på bar backe.

– Det har funnits en oro som har byggt på att man har trott att man inte skulle få några pengar alls, eller bara ett socialbidrag från kommunen. Men nu gör vi det möjligt att få ett inkomstrelaterat försäkringsskydd betydligt lättare. Och den möjligheten bör man ju ta, säger arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin.

Det handlar om de långtidssjukskrivna som bedöms vara för friska för att gå sjukskrivna, men ändå för sjuka för att jobba. Vid halvårsskiftet infördes en tidsbegränsning för förlängning av sjukpenning. Hittills har det varit oklart hur den här gruppen ska ordna sin försörjning.

Men nu satsar regeringen 17 miljarder kronor under tre år och syftet är att få de långtidssjukskrivna tillbaka i arbete. 1,5 miljard av de pengarna går till Arbetsförmedlingen som ska utreda personernas arbetsförmåga.

De kommer att få ett tre-månaders introduktionsprogram, som innebär en ordentlig individuell kartläggning och en individuell handlingsplan. Det kommer att finnas ordentliga resurser på Arbetsförmedlingen för att göra olika arbetsförmågeutredningar inklusive olika arbetssociala utredningar och liknande för att kunna göra rätt saker och kunna se till att de här personerna kommer tillbaka, säger arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin.

Den lägsta ersättningen blir 223 kronor per dag, men den som är med i en a-kassa får mellan 320 och 680 kronor. Om regeringen inte gjort något hade problemet hamnat hos kommunerna som fått betala ut försörjningsstöd.

Det är klart att vi hade haft kostnader på ett annat ställe i systemet. Men det primära är inte att rädda kommuner i just det här fallet, utan det handlar om att se till att människor som har lämnats vind för våg i åratal har en möjlighet att få hjälp att ta sig tillbaka till arbetsmarknaden - känna sig behövda och delaktiga, säger arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin.

Robert Sennerdal
robert.sennerdal@sr.se