Färre gör TV-nyheter på Gotland

Östnytt drar ner på antalet anställda på Gotland. Från och med nästa år blir Gotland en enmansredaktion med endast en videojournalist.

-Det innebär att vi måste dra ner på bevakningen från Gotland, säger Hans Zetterberg, biträdande redaktionschef på Östnytt.

På Östnytt finns i dag drygt 30 tjänster (34,5), varav de flesta sitter på huvudredaktionen i Norrköping. Östnytt bevakar förutom Gotland, Östergötland och Sörmland. På Gotland finns i dag två tjänster, båda är så kallade videojournalister. En av tjänsterna dras nu in under 2010.

-Bevakningen av sommarens omfattande nyhetshändelser visade att vi klarar bevakningen på Gotland med en person, säger Hans Zetterberg. Även om huvudredaktionen fick hjälpa till med bevakningen. Så kommer det förmodligen att bli nu, att reportern på Gotland får förstärkning från fastlandet vid stora nyhetshändelser.

Vem av de två videojournalisterna som får sluta beräknas bli klart i slutet av september.