Jönköpingsbo utreder försäkringsbranschen

Chefen vid tingsrätten i Jönköping, lagman Anders Nordström, har utsetts av regeringen till att utreda och ta fram nya och tydliga regler för hela försäkringsbranschen.
Den senaste tidens skandaler i Skandia och bolagens pressade finanser har lett fram till en förtroendekris för försäkringsbranschen och målet med utredningen är att spararnas inflytande i livförsäkringsbolagen ska förbättras. Möjligheten för pensionsspararna att flytta sina pengar mellan olika bolag ska också snabbutredas. Anders Nordström ska presentera sina förslag senast nästa höst.