Östersund

Hemligt vem som vill driva badet

I onsdags gick anbudstiden ut för dem som vill driva Storsjöbadet i Östersund på entreprenad från årsskiftet och tre år framåt.

Kommunen har sekretessbelagt uppgifterna om vilka och hur många som kommit in med anbud.

Den 24 september ska kultur- och fritidsnämnden, enligt tidsplanen, besluta vem som får uppdraget att vara badentreprenör i Östersund.