Enköping

Skyddsombud stoppar sophämtning

Sophämtningen på tre skolor i Enköping har stoppats av skyddsombudet vid sophämtningsföretaget. Orsaken är att hämtningen anses för farlig.

När barnen springer omkring på skolgården, riskerar personalen att köra eller backa på dem på grund av hur sopkärlen är placerade på de här skolorna: Fjärdhundraskolan, Korsängsskolan och Västerledsskolan. Det skriver Enköpingsposten i dag.

Skyddsombudet säger till tidningen att det har blivit nödvändigt att göra en tydlig markering, eftersom många års diskussioner med kommunen inte lett till någon förbättring.

Under stoppet kommer vaktmästarna rulla ut soptunnorna utanför skolans område där sopbilarna kan hämta dom.

Enköpings kommun ska titta på hur problemet kan lösas.