Rederichefens dödsbo överklagar dom

Dödsboet efter den 60-årige rederitjänstemannen vid Gotlandsbolaget överklagar tingsrättens dom om kvarstad av hans egendom. Tingsrätten har beslutat att tillfälligt spärra det konto, där mannen hade sina pengar. Detta för att pengarna inte skulle försvinna. Kvarstaden mot dödsboet gäller totalt dom 11 miljoner som den avlidne mannen erkänt att han tagit emot i mutor. Dödsboets advokat överklagar nu den tillfälliga domen till Svea Hovrätt men vill först bättre sätta sig in i ärendet och vill därför vänta med att förklara varför, till slutet av oktober.